Gömlekevi Gizlilik Politikası

Bu sitenin sahibi Gömlekevi'dir. Sitemizi ziyaret eden kullanıcılar aşağıdaki koşulları, yazılanlarla sınırlı olmamak şartıyla tüm maksat ve halin icabı ile kabul etmiş sayılacaktır. gomlekevi.com sitesinde yer alan tüm bilgiler, tablolar, planlar, yorum ve tavsiyeleri ile buradan yapılan tüm linkler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla sunulmuştur. Gömlekeviinternette yer alan web sitesindeki bilgilerin mevcut durumu yansıtması için makul olan tüm gayreti göstermiştir.

Bu sitede yer alan bilgilerin revizesi ya da düzeltilmesi ile ilgili olarak;

Gömlekevi önceden haber vermeksizin, istediği zaman sitedeki bilgilerin revizesi, düzeltilmesi ve çıkarılması gibi işlemleri yapacak tek yetkili olup, bu konudaki tüm haklara sahiptir. Bu sitede kullanılan bazı ifadeler ileriye dönük olarak hazırlanmış olabileceğinden çeşitli risk ve belirsizlikler içermesi mümkündür. Muhtelif nedenlerden dolayı gerçek sonuç ve gelişmeler, bu ifadelerde belirtilen ya da ima edilenlerden somut bir şekilde farklı olabilir.

Kullanıcılar bilgi ve dokümanları sadece bilgi edinmek amacıyla kullanabilir. Burada mevcut olan bilgiler Gömlekevi'nin önceden yazılı izni alınmaksızın kısmen veya tamamen kopya edilemez, dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz ve alt lisansla kullandırılamaz. Bu siteye erişim serbest ve anonimdir.

Bu sitede yer alan herhangi bir bilgiyi, bir şekilde tahrif etmek; her türlü cezai hukuki takibata neden olacaktır.

Gömlekevi bu web sitesinde yayınlanmış bilgiler ya da bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden veya siteye ulaşılamamasından doğan ve doğacak zarar ve/veya kayıplardan dolayı hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. Bu web sitesinin yayınlanması, hiçbir kişi ve/veya kuruluşa herhangi bir konuda, herhangi bir taahhüt içermemektedir. Sitede yer alan bilgiler ışığında verilecek her türlü kararlar ile ilgili tüm sorumluluk, bu siteyi ziyaret eden kişiye aittir. Gömlekevi web sitesine veya bu siteden bağlantı yapılarak ulaşılan herhangi bir web sitesine girilmesi veya bunların kullanımından doğabilecek doğrudan veya dolaylı kayıp veya zararlardan Gömlekevi sorumlu tutulamaz.

Sitede yer alan bilgilerin çeşitli nedenlerle doğruluk içerecek şekilde güncelleşmemesi; revizede gecikme, sitede olması muhtemel bir yanlışlık veya eksiklikten yada değişiklikten ötürü Gömlekevi 'ne hiçbir nam altında sorumluluk yüklenemez. Güncellemeye ilişkin tarih bulunması, belirtilen hususlar aksine hiçbir şekilde Gömlekevi'ni yükümlülük altına sokmaz.

Bu sitede bulunan bilgi veya ifadelerin ( tasarımlar, resimler, logo vb. gibi ) telif hakkı Gömlekevi’ne aittir. Gömlekevi’nin yazılı izni olmaksızın kullanılamaz. Site ve içeriğindeki bilgilerin kullanımından doğabilecek ihtilaflarda, Türkçe yasal uyarı metni esas alınacak olup, böyle bir Gömlekevi’ne her türlü hukuki haklarını kullanacağını taahhüt eder.